Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2021 13:47:57
Číslo jednací ve SpSl UM/573/2021-19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

V reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Zadavatel žádá všechny dodavatele, aby toto vysvětlení vzali na vědomí.

Děkujeme za spolupráci


Přílohy
- A15_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.2.pdf (959.00 KB)