Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0262020 Dodávka nábytku pro Ústav výživy zvířat a pícnářství - opakování
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2021 12:25:03
Číslo jednací ve SpSl UM/2099/2021-2
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0262020 Dodávka nábytku pro Ústav výživy zvířat a pícnářství - opakování

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem - 0262020 Dodávka nábytku pro Ústav výživy zvířat a pícnářství - opakování.


S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Rozhodnutí a oznámení o výběru 0262020.pdf (343.29 KB)