Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 0262020 Dodávka nábytku pro Ústav výživy zvířat a pícnářství - opakování
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2020 13:01:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

zadavatel zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně aktualizované Přílohy č. 1 - Technická specifikace.

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_č. 1.pdf (649.06 KB)
- Příloha č. 1 - Technická specifikace_AKTUALIZOVANÁ.xls (91.00 KB)