Received message - other

Procurement procedure Pěstební činnosti č. 91300
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 14.12.2020 10:00:22
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
zadavatel oznamuje, že dne 11. 12. 2020 byla uzavřena smlouva s Mykhaylo Melesh, Křtiny 90, 679 05 Křtiny, IČO: 269 62 632 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek