Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 1042020 Dodávka notebooků pro Ústav ekonomie
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2020 12:57:13
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 1042020 Dodávka notebooků pro Ústav ekonomie

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem - 1042020 Dodávka notebooků pro Ústav ekonomie.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru 1042020.pdf (312.61 KB)