Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0572020 Dodávka notebooků pro ŠLP Křtiny
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.12.2020 15:37:32
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0572020 Dodávka notebooků pro ŠLP Křtiny

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem - 0572020 Dodávka notebooků pro ŠLP Křtiny.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru_0572020.pdf (319.08 KB)