Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0102020 Dodávka videokonferenčního systému pro Oddělení strategie a analýz
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2020 19:42:26
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0102020 Dodávka videokonferenčního systému pro Oddělení strategie a analýz.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Oznámení o výběru_0102020.pdf (822.44 KB)