Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0932020 Dodávka tabletu pro Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2020 13:13:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0932020

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0932020 Dodávka tabletu pro Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Oznámení o výběru 0932020.pdf (326.00 KB)