Received message - other

Procurement procedure Těžební činnosti č. 40165
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 29.09.2020 12:18:07
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel ruší veřejnou zakázku s názvem: „Těžební činnosti č. 40165“ podle § 127, odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody způsobil či nikoliv.


Attachments
- Oznámení o zrušení veřejné zakázky_40165.pdf (181.52 KB)