Received message - other

Procurement procedure 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV
Sender Lena Mikušová
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 22.09.2020 13:31:42
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o výběru dodavatele - 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele 0402020.pdf (333.81 KB)