Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2020 13:31:42
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0402020.pdf (333.81 KB)