Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup odborné literatury 062020 - rozděleno na části 1 a 2
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2020 10:04:01
Předmět Výzva

Vážení adresáti,

v přiloženém souboru zasílám výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup odborné literatury 062020 - rozděleno na části 1 a 2“, zveřejněnou na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4371.html

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna, Ph.D.


Přílohy
- 02 Výzva k podání nabídek literatura.pdf (333.10 KB)