Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 30177
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.08.2020 08:27:47
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
zadavatel oznamuje, že dne 20. 08. 2020 byla uzavřena smlouva s Petr Slouka, Němčice 54, 679 51 Němčice, IČO: 755 43 389 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek