Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0272020 Dodávka notebooků a příslušenství pro učebnu Q33 - opakování
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2020 17:08:07
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0272020 Dodávka notebooků a příslušenství pro učebnu Q33 - opakování

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0272020 Dodávka notebooků a příslušenství pro učebnu Q33 - opakování.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0272020.PDF (512.56 KB)