Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0232020 Dodávka tabletů, externích zvukových karet a uzavřených sluchátek pro učebnu Q04 - opakování
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2020 14:22:40
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0232020 Dodávka tabletů, externích zvukových karet a uzavřených sluchátek pro učebnu Q04 - opakování

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0232020 Dodávka tabletů, externích zvukových karet a uzavřených sluchátek pro učebnu Q04 - opakování.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Přílohy
- Oznámení o výběru 0232020.pdf (372.91 KB)