Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0032020 Audiovizuální vybavení učebny Q33
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2020 11:45:43
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0032020 Audiovizuální vybavení učebny Q33

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0032020 Audiovizuální vybavení učebny Q33.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Přílohy
- Oznámení o výběru 0032020.pdf (655.33 KB)