Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0022020 Audiovizuální vybavení učebny Q04
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2020 17:10:19
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0022020 Audiovizuální vybavení učebny Q04

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem 0022020 Audiovizuální vybavení učebny Q04.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Přílohy
- Oznámení o výběru 0022020.pdf (417.05 KB)