Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pronájem multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2020 14:16:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
v příloze vám tímto zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k předmětné veřejné zakázce, kterým se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 5. 6. 2020 v 10:00 hodin.
Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je i aktualizovaná příloha č. 1a - technická specifikace k 19. 5. 2020. Při přípravě svých nabídek dodavatelé použijí tuto aktualizovanou verzi k 19. 5. 2020.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo vydáno na základě dotazu dodavatele.


Přílohy
- A6_vysvetleni_ZD_c.2.pdf (549.41 KB)
- A6i_priloha_c.1a_technicka_specifikace_k_19.5.2020.xlsx (13.78 KB)