Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie stlačeného vzduchu včetně rozvodů
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2020 15:09:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje Sdělení č. 1 k obsahu Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace. Sdělením zadavatele došlo ke změně způsobu podávání nabídek, a tím k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel žádá dodavatele, aby vzali toto sdělení na vědomí.


Přílohy
- A10_Sdělení_zadavatele_č.1.pdf (870.53 KB)