Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém detekce říje a monitoringu zdraví včetně pozičního systému zvířat
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2020 11:25:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé, v příloze vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce, které bylo vydáno na základě žádosti dodavatele.


Přílohy
- A4_vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c.1.pdf (590.04 KB)