Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 10338
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2020 14:15:33
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy_Těžební činnosti_10338

Dobrý den,
zadavatel oznamujeme, že dne 06. 01. 2020 byla uzavřena smlouva s Mgr. Kamila Kocmanová, Bukovina 125, 679 05 Křtiny, IČO: 080 35 474 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek