Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0372019 Laboratoř P1091 obj. C - dodávka nábytku
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2019 17:31:58
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0372019 Laboratoř P1091 obj. C - dodávka nábytku

Vážení adresáti,

v příloze vám jménem zadavatele posíláme oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.

S pozdravem,

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0372019.pdf (387.23 KB)