Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2019 12:20:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
na základě dotazů dodavatelů zveřejňuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce.
Současně dochází vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 3. 1. 2020 v 10:00.
Zohledněte, prosím, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 při přípravě svých nabídek.

Děkuji


Přílohy
- A7_vysvetleni_ZD_c.1.pdf (613.86 KB)
- A7i_požárně bezpečnostní řešení.zip (4.70 MB)
- A7i_tech.zař.laboratoře SO 06.zip (116.69 KB)