Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 2112019 Dodávka monitoru pro AF_2
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2019 13:39:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení adresáti,

zadavatel uveřejňuje Vysvětlení ZD č. 1.

Zadavatel zároveň sděluje, že uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 1 – Technická specifikace, kterou jsou dodavatelé při podávání nabídek povinni použít.

V souvislosti s uvedenou změnou zadávací dokumentace upozorňuje zadavatel dodavatele, že prodlužuje lhůtu pro podání a otevírání nabídek do 9. 12. 2019 do 13:00 hod.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna, Ph.D.
klara.stiasna@mendelu.cz
+420 545 135 251


Přílohy
- 05 Vysvětlení ZD_č. 1 2112019.pdf (555.92 KB)
- 06 Příloha č_1 - technická specifikace 2112019 aktual.28.11..xlsx (12.80 KB)