Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2019 11:05:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 k předmětné veřejné zakázce na základě žádostí dodavatelů.
Předmětem tohoto vysvětlení je mj. vydání aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem a prodloužení lhůty pro podání nabídek do 22. 11. 2019 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční 22. 11. 2019 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Při přípravě svých nabídek prosím použijte aktualizovanou verzi soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 11. 11. 2019.


Přílohy
- A40_vysvetleni_ZD_c.11_11.11.2019.pdf (690.96 KB)
- A40i_soupis_stavebnich_praci_dodavek_a_sluzeb_s_VV_k_11.11.2019.xlsx (1.48 MB)