Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – rozděleno na části
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2019 10:58:11
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v reakci na dotaz ze dne 8. 11. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. V souladu s vysvětlením zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a současně zveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 1.1. Dodavatelé jsou povinni při zpracování nabídek z této aktualizované přílohy vycházet.


S pozdravem

Ing. Mgr. Kateřina Baráková


Přílohy
- DI_c.4_signed.pdf (799.68 KB)
- Příloha č. 1.1 - Technická specifikace pro část 1_aktualizovaná_11.11.2019_zam.xlsx (20.68 KB)