Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0132019 Dodávka notebooku pro AF
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2019 12:36:09
Předmět Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení adresáti,
v příloze posíláme oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS na dodávky informačních technologií II.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna
Referentka veřejných zakázek
+420 545 135 251


Přílohy
- 10 Oznámení o výběru 0132019.pdf (311.33 KB)