Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka texturního analyzéru - opakované řízení
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2019 09:00:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 16.10.2019 uveřejnil zadavatel v sekci "veřejné dokumenty" vysvětlení zadávací dokumentace DI_1 a v souvislosti s tím rovněž aktualizovanou Přílohu č. 1 s názvem Technická specifikace_aktualizace I.


Přílohy
- DI_c. 1.pdf (629.89 KB)