Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.10.2019 15:30:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé, zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k předmětné veřejné zakázce na základě žádostí dodavatelů.
Předmětem tohoto vysvětlení je mj. vydání aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem k 15. 10. 2019 a prodloužení lhůty pro podání nabídek do 18. 11. 2019 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční 18. 11. 2019 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Při přípravě svých nabídek prosím použijte aktualizovanou verzi soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 15. 10. 2019.


Přílohy
- A28_vysvetleni_ZD_c.6_15.10.2019.pdf (695.61 KB)
- A28i_soupis_stavebnich_praci_dodavek_a_sluzeb_s_VV_k_15.10.2019.xlsx (1.55 MB)
- A28ii_skladba_S22_skladba_podlahy_prizemi_nova_skladba.pdf (40.10 KB)