Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2019 15:54:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé, zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k předmětné veřejné zakázce na základě žádostí dodavatelů.
Předmětem tohoto vysvětlení je mj. vydání aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem k 8. 10. 2019 a prodloužení lhůty pro podání nabídek do 11. 11. 2019 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční 11. 11. 2019 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Při přípravě svých nabídek prosím použijte aktualizovanou verzi soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 8. 10. 2019.


Přílohy
- A18_vysvetleni_ZD_c.3_8.10.2019.pdf (613.67 KB)
- A18i_soupis_stavebnich_praci_dodavek_a_sluzeb_s_VV_k_8.10.2019.xlsx (1.50 MB)