Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka klimatizačních komor a kultivačního boxu
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2019 15:54:19
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 s přílohou

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a aktualizovaná Příloha č. 1 - technická specifikace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (551.79 KB)
- Příloha č. 1 - technická specifikace_aktualizovaná.xlsx (13.61 KB)