Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 49166
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2019 15:03:58
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
oznamujeme, že dne 01. 10. 2019 byla uzavřena smlouva s Petr Slouka, Němčice 54, 679 51 Němčice, IČO: 755 43 389 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek