Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – rozděleno na části
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2019 10:22:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
V reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Všechna ustanovení zadávací dokumentace vč. příloh zůstávají v platnosti.


Přílohy
- DI_c.1_signed.pdf (784.11 KB)