Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 2092019 Dodávka monitoru pro LDF - opakování
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2019 11:51:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení adresáti,

zadavatel sděluje, že mění zadávací dokumentaci u zakázky "2092019 Dodávka monitoru pro LDF - opakování".

Přílohou jsou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a upravená Příloha č. 1 - Technická specifikace.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna
klara.stiasna@mendelu.cz
+420 545 135 251


Přílohy
- 07 Vysvětlení ZD_č. 2 2092019_KŠ.pdf (543.68 KB)
- 08 Příloha č. 1 - technická specifikace 2092019 upr. 30.9.2019 - kopie.xlsx (12.53 KB)