Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2019 09:56:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce z vlastního rozhodnutí.
Předmětem tohoto vysvětlení je prodloužení lhůty pro podání nabídek do 31. 10. 2019 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční 31. 10. 2019 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti včetně termínu prohlídky místa plnění, která se uskuteční 1. 10. 2019 v 8:00 hodin.


Přílohy
- A4_vysvetleni_ZD_c.1.pdf (420.71 KB)