Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku laboratorního materiálu - rozděleno na části
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2019 10:54:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace DI_2

Vážení,
v souvislosti s doručením dotazů dodavatele uveřejnil dne 27.9.2019 zadavatel odpovědi: Vysvětlení zadávací dokumentace DI_2. V souvislosti s tímto vysvětlením a mírnou úpravou přílohy č. 1a (část č. 1 veřejné zakázky) zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, viz text uveřejněného Vysvětlení zadávací dokumentace DI_2.
S pozdravem,
Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno
telefon: 545 135 253
e-mail: veronika.pijackova@mendelu.cz


Přílohy
- Vysvetleni_DI_2.pdf (778.26 KB)
- Příloha č. 1a_Technická specifikace_část_1_upraveno I._DI_2_27.9.2019.xlsx (123.15 KB)