Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup odborné literatury 092019 - rozděleno na části 1 a 2
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2019 11:03:37
Předmět Výzva

Vážení adresáti,

v přiloženém souboru zasíláme výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup odborné literatury Nákup odborné literatury 092019 - rozděleno na části 1 a 2“, zveřejněnou na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3599.html


Přílohy
- 02 Výzva k podání nabídek literatura_KŠ.pdf (312.68 KB)