Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části II
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.09.2019 11:30:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
V reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- A6_Vysvětlení_ZD_č.3.pdf (729.07 KB)