Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části II
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2019 09:58:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
zadavatel rozhodl o vydání vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 z vlastního rozhodnutí. Tímto vysvětlením se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 18. 10. 2019 v 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční také 18. 10. 2019, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.


Přílohy
- A5_vysvetleni_ZD_c.2.pdf (425.67 KB)