Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku laboratorního materiálu - rozděleno na části
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2019 13:27:35
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení adresáti,
přílohou této zprávy Vám zasíláme Výzvu k podání nabídek k výše uvedené veřejné zakázce, která je od 12.9.2019 uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAK včetně příloh:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3533.html

S pozdravem,
Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno
telefon: 545 135 253
e-mail: veronika.pijackova@mendelu.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.doc (292.00 KB)