Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části II
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2019 14:43:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé, zadavatel rozhodl o vydání vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z vlastního rozhodnutí. Tímto vysvětlením se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 15. 10. 2019 v 11:00 hodin. Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je rovněž aktualizovaná verze technické specifikace (příloha č. 1) k 10. 9. 2019, kterou dodavatelé použijí při přípravě svých nabídek.


Přílohy
- A4_vysvetleni_ZD_c.1.pdf (424.87 KB)
- A4i_priloha_c.1_technicka_specifikace_aktualizovana_k_10.9.2019.xls (60.00 KB)