Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2019
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2019 13:49:33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
V reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Všechna ustanovení zadávací dokumentace vč. příloh zůstávají v platnosti.


Přílohy
- DI_c.2.pdf (833.12 KB)