Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2019
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2019 12:33:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
V reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Všechna ustanovení zadávací dokumentace vč. příloh zůstávají v platnosti.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (806.74 KB)