Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0122019 Dodávka projektoru pro sandbox
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2019 15:35:35
Předmět Sdělení zadavatele č. 1

Vážení adresáti,

zadavatel sděluje, že mění zadávací dokumentaci u zakázky "0122019 Dodávka projektoru pro sandbox", konkrétně předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a Přílohu č. 1 – Technická specifikace.

Přílohou této zprávy jsou Sdělení zadavatele č. 1 a aktualizovaná Příloha č. 1 - Technická specifikace.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna
klara.stiasna@mendelu.cz
+420 545 135 251


Přílohy
- 05 Sdělění zadavatele _č. 1 0122019.pdf (474.24 KB)
- 06 Příloha č. 1 - Technická specifikace 012019_aktual. 2.9.2019.xlsx (12.18 KB)