Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 39171
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 20:04:04
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
oznamujeme, že dne 26. 08. 2019 byla uzavřena smlouva s Ing. Ondřej Haťapka, Údolní 407/50, 602 00 Brno, IČO: 026 59 930 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek