Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Stavební úpravy tělocvičny BG 05
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 15:35:22
Předmět Sdělení zadavatele k zadávací dokumentaci

Vážení,

Jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Vám dávám na vědomí, že bylo na profilu zadavatele uveřejněno Sdělení zadavatele k zadávací dokumentaci, které upřesňuje technický parametr jedné položky soupisu prací. Samotné sdělení je přílohou této zprávy a je volně přístupné na hlavní stránce této veřejné zakázky v záložce Veřejné dokumenty.

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
administrátor veřejné zakázky
Oddělení administrace veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- A4_Sdeleni_zadavatele_k_zadavaci_dokumentaci_1_el.signed.pdf (717.93 KB)