Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0202019 Dodávka nábytku pro knihovnu zdrojů vč. příslušenství
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2019 17:05:44
Předmět Oznámení zadavatele o výběru dodavatele: 0202019 Dodávka nábytku pro knihovnu zdrojů vč. příslušenství

Vážení adresáti,

v příloze posíláme oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.

S pozdravem,

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251


Přílohy
- Oznámení o výběru 0202019.pdf (533.30 KB)