Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ekonomický informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2019 16:27:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
tímto vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k předmětné veřejné zakázce, které bylo vydáno na základě dotazů dodavatele. Přílohami vysvětlení ZD č. 2 jsou i aktualizovaný návrh smlouvy o dílo a licenční smlouvy k 24. 7. 2019. Při přípravě nabídek je třeba použít tyto aktualizované návrhy.


Přílohy
- A7_vysvetleni_ZD_c.2.pdf (749.12 KB)
- A7i_priloha_vysvetleni_ZD_c.2_licencni_smlouva_k_24.7.2019.docx (140.94 KB)
- A7i_priloha_vysvetleni_ZD_c.2_smlouva_o_dilo_k_24.7.2019.docx (189.67 KB)