Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0172019 Dodávka nábytku pro ÚMBR
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2019 11:22:57
Předmět Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky

Vážení adresáti,
v příloze posíláme oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna
Referentka veřejných zakázek
+420 545 135 251


Přílohy
- 08 Oznámení o výběru 0172019_KŠ.pdf (308.71 KB)