Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0182019 Dodávka nábytku pro SK učebny - floristický ateliér, prostory praktické výuky - opakování II
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2019 10:43:28
Předmět Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení adresáti,
v příloze posíláme oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna
Referentka veřejných zakázek
+420 545 135 251


Přílohy
- 10 Oznámení o výběru 0182019_KŠ.pdf (398.01 KB)